Podprogram ,,Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych” skierowany jest do właścicieli podmiejskich budynków jednorodzinnych oddanych do użytku przed 1995 rokiem, którzy planują zmianę węglowego systemu grzewczego na pompę ciepła (w ramach podprogramu ,,Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych”) wraz z termoizolacją budynku. Zakres prac termoizolacyjnych (izolacja ścian, stropodachów lub dachów bądź wymiana okien i drzwi zewnętrznych) uzależniony jest od wyniku przeprowadzonego audytu wstępnego.

Nabór uzupełniający do Programu w związku z osiągnięciem wymaganej liczby osób został zamknięty.