Podprogram ,,Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych” skierowany jest do właścicieli podmiejskich budynków jednorodzinnych, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe . Celem projektu jest ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu na osiedlach miasta Gliwice z przewagą domów jednorodzinnych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zastąpienie istniejących węglowych systemów ogrzewania nowoczesnymi systemami wykorzystującymi pompy ciepła w oddanych do użytku przed 1995 roku budynkach oraz w pozostałych budynkach kotłów gazowych lub retortowych z automatycznym podajnikiem paliwa w 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012.

Nabór uzupełniający do Programu w związku z osiągnięciem wymaganej liczby osób został zamknięty.