Podprogram zakłada zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zminimalizowanie strat ciepła. Podprogram umożliwi również lepsze gospodarowanie energią grzewczą, co pozwoli na zastosowanie w budynkach oddanych do użytku przed 1995 rokiem pompy ciepła jako jedynego źródła ogrzewania.