Emisja znacznych ilości zanieczyszczeń do powietrza, związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków, bazującym na spalaniu paliw stałych w paleniskach starszego typu, pociąga za sobą pogorszenie jakości powietrza w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Zastępowanie węglowych systemów grzewczych pompami ciepła przy jednoczesnej termoizolacji budynków znajduje szczególne uzasadnienie na terenach zabudowanych, nieobjętych planami podłączenia do sieci cieplnej, o przewadze domów jednorodzinnych.