W ramach podprogramu przewiduje się dofinansowanie do docieplenia wybranych budynków jednorodzinnych dla zakresu polegającego na dociepleniu ścian, stropodachów lub dachów, wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Główne warunki do udziału w podprogramie „docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych” :

 • Budynki jednorodzinne oddane do użytkowania przed rokiem 1995 na terenie Gliwic, w których wykorzystuje się aktualnie ogrzewanie węglowe.
 • Budynek nieposiadający możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • Budynki objęte Programem w których zadeklarowano chęć zainstalowania pompy ciepła jako jedynego źródła ogrzewania.
 • Budynki, w których na podstawie wstępnych audytów energetycznych stwierdzono konieczność przeprowadzenia termoizolacji w celu polepszenia efektywności ogrzewania za pomocą pompy ciepła.
 • System grzewczy we wnioskowanym budynku nie otrzymał dofinansowania pochodzącego ze środków budżetowych miasta Gliwice do kosztów instalacji OZE typu pompa ciepła lub kocioł na biomasę lub do kosztów zmiany systemu grzewczego na proekologiczny.

 W kosztach kwalifikowanych do przyznania dofinansowania przewiduje się:

1) Dla termoizolacji wynikającej z projektu przebudowy Starego Źródła Ciepła na pompę ciepła:

 • Zakup materiałów i wykonania prac związanych z dociepleniem ścian, dachów (stropodachów) przy pomocy styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów dociepleniowych, zgodnie z audytem energetycznym,
 • Zakup materiałów i wykonanie prac związanych z otynkowaniem budynku,
 • Zakup i montaż podokienników,
 • Prace związane z obróbka blacharską istniejącego pokrycia dachowego, w przypadkach wymaganych dociepleniem.

2) Dla Wymiany okien i drzwi zewnętrznych:

 • Zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • Zakup i montaż podokienników.