Celem podprogramu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oddanych do użytku po 1995 roku poprzez termoizolację budynku i/lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych   w przypadku zastosowania jako jedyne źródło grzewcze pompy ciepła. Zadaniem podprogramu jest realne wsparcie i promocja termomodernizacji w budynkach oddanych do użytku przed 1995 rokiem przy zastosowaniu jako jedynego źródła ogrzewania pompy ciepła.