Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. lub 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne);
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012);
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).


Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc.


Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:
- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji:
- w roku 2017: do 30 listopad 2017 r.
- w roku 2018: do 30 listopad 2018 r.

W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać
o uzyskanie dofinansowania do  termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego).

Na ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :
- 17 617 zł (docieplenie ścian),
- 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
-14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie- Zarządzenie Nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. Nabór jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali dotacji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł energii typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- w Urzędzie Miejskim w Gliwicach , pokój 332 tel. (032) 239-12-78,
- u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, sala nr 42, czwartki od 8.00 do 17.00.

Wniosek o udział w edycji pilotażowej "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Gliwice" w roku 2017, 2018 nabór uzupełniający.

Oświadczenie o budynku jednorodzinnym.

Pełnomocnictwo.

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

  • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
  • ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
  • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012,
  • pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem)

Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:

- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny)

- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji do 30.11.2017 r.

W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła można się starać o uzyskanie dofinansowania do termoizolacji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego). Na ww. zadania Inwestor może otrzymać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :

- 17 617 zł (docieplenie ścian),

- 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów)

-14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych)

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie- Zarządzenie Nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 11.07.2017 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. W przypadku nie zakwalifikowania się na br. zostanie utworzona lista rezerwowa pozytywnie zweryfikowanych osób z możliwością ich przeniesienia na przyszły rok (w przypadku wolnych miejsc).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice w terminie do 18 września 2017 r.

 

Wniosek do pobrania

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w Urzędzie Miejskim w Gliwicach , pokój 332 tel. (032) 239-12-78,

- u Operatora Programu (firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.) ,

tel. 504-218-836,

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,

ul. Barlickiego 3 sala nr 42,

czwartki od 8.00 do 17.00,

Informujemy, że od 27.07.2017 r. uruchomiony będzie Punkt Obsługi Klienta dla edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji zlokalizowany w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 sala nr 42 prowadzony przez Operatora Programu- firmę Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. Punkt Obsługi Klienta czynny będzie od 8.00 do 17.00.