Podprogram zakłada ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw stałych w wyniku likwidacji palenisk domowych starszego typu i zastąpienie ich pompami ciepła, kotłami gazowymi kondensacyjnymi oraz kotłami węglowymi spełniającymi 5 klasę zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012.