W dniu 26.10.2016r. odbyła się w Gliwicach debata pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice oraz Marszałka Województwa Śląskiego, zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki pt.

„Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”.

W debacie brał udział przedstawiciel naszego miasta partnerskiego Bottrop pan Tilman Christian, który szeroko podzielił się informacjami o projekcie Zagłębia Ruhry pt. Innovation City. Projekt jest modelowo wdrażany właśnie w Bottrop i wiąże się z całościowym podejściem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń z różnych dziedzin gospodarki. 

Miasto Gliwice przedstawiło referat "Gospodarka niskoemisyjna w Gliwicach", w którym szczegółowo omówiono funkcjonowanie wdrożonego i rozwijanego inteligentnego systemu transportowego oraz ogólne fakty dotyczące Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gliwic.

Na uwagę zasługują również inne referaty, w tym m.in. referat 'Polskiego Klubu Ekologicznego - Koło Miejskie w Gliwicach' przedstawiający m.in. rekomendacje dla gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Pełna relacja z debaty znajduje się na stronie: http://www.pkeom.pl/lepsza-jakosc-powietrza-to-priorytet