Podprogram zakłada ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw stałych w wyniku likwidacji palenisk domowych starszego typu i zastąpienie ich systemami proekologicznymi z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi skutkujące obniżeniem emisji zanieczyszczeń (w szczególności: pyłu, CO2).