Celem podprogramu jest ograniczenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w dzielnicach o przewadze budynków wielorodzinnych, nieprzewidzianych do włączenia w system ciepłowniczy miasta Gliwice. Tak sformułowany cel osiągany będzie dzięki dokonywaniu wymian tradycyjnych palenisk węglowych - pieców żeliwnych, pieców kaflowych lub kotłów węglowych nieautomatycznych charakteryzujących się bardzo wysoką emisją pyłu, należących do osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych na systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi. Realizacja podprogramu będzie skutkować obniżeniem emisji zanieczyszczeń (w szczególności: pyłu, CO2) i skokowym podniesieniem sprawności urządzeń wraz z intensywną promocją ekologicznych systemów grzewczych.