Uchwała nr III/47/2019 Rady Miasta Gliwice z 07 lutego 2019 roku, w sprawie : aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice.

 

https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/12840.pdf

 

Uchwała nr XIV/357/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/81/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna- Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013

https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/12192.pdf

Uchwała nr V/81/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 roku, w sprawie : przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/uchwaly/11903