UCHWAŁA NR X/236/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice (edycja pilotażowa)

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12065.pdf